MENU

Container Open Top 40 Feet Mở Bửng Bên Hông

Container Open Top 40 Feet Mở Bửng Bên Hông
Container Open Top 40 Feet Mở Bửng Bên Hông
Mã SP: 40OT
Giá: Vui lòng gọi...
  • TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER
  • Cửa đóng mở dễ dàng.
  • Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.
  • Mở nóc gia cường hai đà dọc bằng U160, lắp đặt kèo và bạt.
  • Hai vách hông ốp 10 thanh U160.
  • Lắp baga chứa bạt.
  • Gia cường đà dọc dưới bằng U160.
  • Lắp 12 bững 900mm x 2.000mm.

 

 

 

Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê