MENU

Container Kho 40 Feet HC Sơn Mới Vẽ Logo

Container Kho 40 Feet HC Sơn Mới Vẽ Logo
Container Kho 40 Feet HC Sơn Mới Vẽ Logo
Giá: Vui lòng gọi...

Kích Thước Ngoài: D 12,192mm x R 2,438mm x C 2,891mm

Container theo tiêu chuẩn ISO

Thông Số Kỹ Thuật:

-       Tồng trọng lượng: 30,480kg

-       Trọng lượng hàng: 28,250kg

-       Trọng lượng vỏ: 3,640kg

Thể Tích: 80m3

 

 

 

Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê