MENU

Container Open Side 40 Feet - Container 40 Feet Mở Cửa Hông

Container Open Side 40 Feet - Container 40 Feet Mở Cửa Hông
Container Open Side 40 Feet - Container 40 Feet Mở Cửa Hông
Giá: Vui lòng gọi...
Kích thước bên ngoài (m)
Chiều dài: 12.192
Bề rộng: 2.438
Chiều cao: 2.896
 Kích thước bên trong (m)
Chiều dài: 12.031
Bề rộng: 2.288
Chiều cao: 2,547
Trọng lượng (kg)
Tổng trọng lượng: 24.000
Trọng lượng hàng: 18.300
Trọng lượng vỏ cont: 5.700
Thể tích (m3): 32.80
Container%20OS%201.jpg
 
Container%20OS%202.jpg
 
Container%20OS%203.jpg
 
Container%20OS%204.jpg

Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê