MENU

Contaier Open Side 20 Feet

Contaier Open Side 20 Feet
Contaier Open Side 20 Feet
Mã SP: 20OS
Giá: Vui lòng gọi...

CONTAINER OPEN-SIDE 20 FEET

Kích Thước Ngoài: (D 6,058mm x R 2,438mm x C 2,591mm)

Chất Lượng: 75% - 100%

TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER

Kín nước, không thủng.Cửa đóng mở dễ dàng.

Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.

Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê