MENU

Contaier Kho 20 Feet

Contaier Kho 20 Feet
Contaier Kho 20 Feet
Mã SP: 20GP
Giá: Vui lòng gọi...

Container tiêu chuẩn ISO, kích thước và trọng lượng container tiêu chuẩn như bảng dưới đây.

 

Specification

External

Width

2,440 mm

8 feet

Height

2,590 mm

8 feet 6.0 in

Length

6,060 mm

20 feet

Interior

Width

2,352 mm

7feet 8.6 in

Height

2,395 mm

7 feet 10.3 in

Length

5,898 mm

19 feet 4.2 in

Door

Width

2,340 mm

92.1 in

Height

2,280 mm

89.7 in

Cubic Capacity

33.2 cu m

1,173 cu feet

Tare Weight

2,200 kg

4,850 lbs

Max. Payload

28,280 kg

62,346 lbs

Max. Gross Weight

30,480 kg

67,196 lbs

 

 

Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê