MENU

Tin tức

Container 20 Feet Chứa Máy Cán Thép

Sản Xuất – Mua Bán – Cho Thuê Container Mobil: 0988 650 003 ; Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

  • Container 20 Feet Chứa Máy Cán Thép

- Lắp đặt 1 bộ cửa cuốn.

- Gia cường sàn bằng thép U140.

 

 

Các tin khác

Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê