MENU

Container Trạm Viễn Thông, Trạm Điện

Container Trạm Viễn Thông, Trạm Điện
Container Trạm Viễn Thông, Trạm Điện
Giá: Vui lòng gọi...

Container Trạm Viễn Thông, Trạm Điện

 

Container văn phòng thiết kế từ container kho nguyên thủy thành Trạm Thu Phát Tín Hiệu Viễn Thông, Trạm Điều Khiển Điện loại 20feet ...sử dụng cho các công trình xây dựng, các khu dân cư, khu quy hoạch…với đầy đủ tiện nghi.

Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê