Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com

Thống kê

Container Lạnh 40 Feet

Container Lạnh 40 Feet
Container Lạnh 40 Feet
Mã SP:
Giá:vui lòng gọi...

Cont Lạnh 40 Feet (Cao)

Kích thước ngoài: 12192 mm x 2438 mm x 2896 mm

Kích thước trong: 11599 mm x 2286 mm x 2507 mm

Tự trọng: 4330 kg

Tải trọng: 26150 kg

Tổng tải trọng: 30480 kg