Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com

Thống kê

Container Lạnh 20 Feet

Container Lạnh 20 Feet
Container Lạnh 20 Feet
Mã SP:
Giá:vui lòng gọi...

Cont Lạnh 20 Feet

Kích thước ngoài: 6058mm x 2438mm x 2591mm

Kích thước trong: 5450mm x 2286mm x 2240 mm

Tự trọng: 2590 kg

Tải trọng: 20810 kg

Tổng tải trọng: 23400 kg

Thể tích: 28 m3