Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com

Thống kê

Container Lạnh 10 Feet

Container Lạnh 10 Feet
Container Lạnh 10 Feet
Mã SP:
Giá:vui lòng gọi...

Container Lạnh 10 Feet

Kích thước ngoài: 3019mm x 2438mm x 2591mm

Kích thước trong: 2590mm x 2286mm x 2249 mm

Tự trọng: 1900 kg

Tải trọng: 5000 kg

Tổng tải trọng: 6900 kg

Thể tích: 12 m3