Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê

Container Kho 40 Feet HC Sơn Mới Vẽ Logo

Container Kho 40 Feet HC Sơn Mới Vẽ Logo
Container Kho 40 Feet HC Sơn Mới Vẽ Logo
Mã SP:
Giá:vui lòng gọi...

Kích Thước Ngoài: D 12,192mm x R 2,438mm x C 2,891mm

Container theo tiêu chuẩn ISO

Thông Số Kỹ Thuật:

-       Tồng trọng lượng: 30,480kg

-       Trọng lượng hàng: 28,250kg

-       Trọng lượng vỏ: 3,640kg

Thể Tích: 80m3